Güller

Güller sizce de aşkı çok iyi temsil etmiyor mu?